Spring menu over

Egenkontrol

Alle medarbejdere er uddannet i eller været på kursus i fødevarehygiejne. Køkkenet har et omfattende egenkontrol-program i alle led af produktionen. Kvalitet og hygiejne er vigtige parametre for personalet. For at sikre kvaliteten, bliver der løbende kvalitetsvurderet på fødevareprodukterne både før, under og efter tilberedningen inden de leveres til brugerne.

smagspanelet

Smagspanelet

Smagspanelet er et udvalg af repræsentanter fra de 5 kommuner, som mødes ca. 4 gange om året for at vurdere smag og kvalitet på forskellige produkter fra køkkenet. Bedømmelsen af maden bliver herefter brugt til eventuelt at justere på opskrifterne.

Brugerundersøgelser

Køkkenet foretager jævnligt brugerundersøgelser ligesom der er oprettet smagspaneler med deltagere af såvel borgere, politikere som medarbejdere. Ældreorganisationerne er ligeledes repræsenteret. Hygiejnemæssigt er køkkenet underlagt et strengt og omfattende egenkontrolprogram, desuden kommer der jævnligt uanmeldt tilsyn fra fødevaremyndighederne.

Logo